Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

İNSAN KAYNAKLARI

Görevi ile ilgili konularda, mesleki ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek,
KDV , Muhtasar , SGK, Geçici Vergi ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve beyanların elektronik ortamında gönderilmesi,
E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter , E-Beyanname uygulamalarına hakim,
Dönemsel ve dönem sonu işlemlerini iyi bilen, aylık mizan, bilanço, gelir tablosu ve ayrıntılı gider tablosu düzenlenmesi gereken karşılıkların ayrılması ve raporlanması
Gerekli muhasebe fişi ve/veya evrak girişlerinin yapılması
Satıcı, Müşteri ve Banka hesaplarının raporlarının kontrol etmek,
Şirketin hazır değerlerine ait varlıkların takibi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak,
Muhasebe içerisinde verimli çalışmak için koordinasyon faaliyetlerini yapmak, yaptırmak,
Müşteri, satıcı, banka ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri kontrol etmek,
Nakit akış tablosu, mali veriler, kanunun emrettiği belgesel işlemleri günlük olarak verilerin girilmesini ve raporlanmasını sağlamak,
Kayıtlara esas olan belgelerin dosyalanması, saklanması ve korunması ile ilgili işlemleri yapmak,
Aylık olarak verilmesi gereken beyanname, bildirgeleri kontrol etmek ve onaylamak, bilanço, kar-zarar tablolarının oluşturmak, Mali durum analizleri ve raporları yapmak,
Şirket içerisinde diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak,Şirket faaliyetlerinin resmi kayıtlar için belgelendirilmesi aşamalarının kontrol etmek.

Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonometri ve Maliye gibi bölümlerinden mezun,
Muhasebe ve Finans konusunda en az 5 yıl deneyimli,ERP programı konusunda tecrübesi olan (Tercihen Canias programının muhasebe, fatura işleme vb. modüllerini kullanmış olmak)
Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesine hâkim ve bu konularda sorumluluk alabilecek,
Finansal planlama ve kontrol, finansal risk yönetimi, bütçe raporlama,
Nakit akış konularında bütün süreçleri aktif olarak yürütebilecek,
Mevzuata uygun olarak dönemsel mali tablo ve raporları hazırlayabilecek,
Analiz etme, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
Vergi ve mali mevzuat konusunda deneyimli ve şirketin hazırlamakta sorumlu olduğu tüm beyannameleri düzenleyebilecek,
Sorumluluk sahibi, iş takibi konularında dikkatli,
Konya’ da ikamet eden muhasebe ve finans sorumlusu aranmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER
EĞİTİM BİLGİLERİ
 
İlköğretim
Liste
Üniversite
Lisans Üstü
Okul Adı
Mezuniyet Yılı
Mezuniyet Derecesi
Fakülte
 
 
Bölüm / Branş
 
 
İŞ DENEYİMİ En son çalıştığınız yerden başlayarak yazınız.
İş Yeri
Bölüm
Pozisyon
Giriş Tarihi
Ayrılma Tarihi
Ayrılma Nedeni
ALINAN EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
YABANCI DİLLER
 
İngilizce
Fransızca
Almanca
İspanyolca
KURUMUMUZDA ALMAK İSTEDİĞİNİZ GÖREV
REFERANSLAR Size referans verebilecek kişilerin bilgilerini aşağıya yazınız.
EK BİLGİLER
Yıldız (*) ile belirtilen alanlar zorunludur.